Lietuvos valstybė skiria paramą velionio artimiesiems, kuriems reikalingos laidojimo paslaugos, todėl jos tampa mažesne finansine našta. Lietuvoje nustatytos dvi paramos mirusiojo artimiesiems rūšys: laidojimo pašalpa ir parama užsienyje mirusių Lietuvos Respublikos piliečių palaikų pargabenimui į Lietuvą, kur bus suteiktos laidojimo paslaugos.

Laidojimo pašalpa sąlyginai nėra didelė – trys šimtai dvylika eurų, arba aštuonios bazinės socialinės išmokos. Ši pašalpa mokama mirusįjį asmenį laidojančiam asmeniui, kai mirė LR pilietis, ar užsienietis, turėjęs LR išduotą ilgalaikį leidimą gyventi Europos Sąjungoje. Tai yra tik keletas sąlygų, jų viso – dešimt ir jas galite rasti LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje.  Laidojimo pašalpa mokama ir tais atvejais, kai bet kuriam iš minėtuose dešimtyje punktų nurodytam asmeniui gimė negyvas vaikas. Ši pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės ar savivaldybių lėšomis.

Valstybės skiriama parama palaikams parvežti yra kur kas didesnė – penkiasdešimt keturi baziniai socialinių išmokų dydžiai, arba 2106 eurai. Tai yra maksimali parama, kurios suma neturi būti viršyta.  Jei reikalinga mažesnė parama – maksimali nebus suteikta. Palaikų parvežimą organizavęs fizinis asmuo turi teisę į paramą palaikams parvežti, jeigu kreipimosi ir sprendimo priėmimo metu jo vidutinės pajamos, kai jis yra vienas gyvenantis asmuo, arba vienam asmeniui, kai jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos, nurodytos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje ir apskaičiuotos pagal nurodyto įstatymo 18 straipsnį, per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (375 Eur). Yra šios paramos teikimo išimčių – jos susijusios su asmens laidojimu valstybės lėšomis.

Norint gauti minėtas paramas Jūsų bus pareikalauta įvairių dokumentų, tokių, kaip prašymas, tapatybės patvirtinimo dokumentas, mirties liudijimas, o pargabenimo į LR atveju – išlaidas įrodantis, bei keletas kitų dokumentų.

Norint gauti laidojimo pašalpą reikėtų kreiptis į savivaldybės administracija pagal velionio deklaruotą gyvenamąją vietą, o jei tokios nėra – pagal paskutinę gyvenamąją vietą, arba savo deklaruotą gyvenamąją vietą ne vėliau, kaip per dvylika mėnesių nuo teisės į minėtą pašalpą atsiradimo dienos. Analogiškas terminas, bei kreipimosi vieta galioja ir paramai palaikams pargabenti. Dėl prašymo Jums nebūtina vykti į vietą – galite jį pateikti elektroniniu būdu (patartina).